Durumum forum
Durumum soru sor Durumum yeni sorular
Kullanıcı Adı-Soyadı: Parola:
 

Anatomi TUS Sınavı Soruları Açıklamalı (Resimli) 2009 Eylül

Anatomi TUS Sınavı Soruları Açıklamalı (Resimli) 2009 Eylül

En iyiler, Rehber
2009 Eylül Açıklamalı Anatomi TUS Sınavı Soruları (Resimli)

1. Aşağıdakilerden hangisi spatium profundum perinei kasıdır?
A) M. bulbospongiosus
B) M. ischiocavernosus
C) M. sphincter urethrae
D) M. transversus perinei superficialis
E) M. sphincter ani externus


Spatium perinei profundum: Fascia diyaphragmatica urogenitalis superior ile fascia diyaphragmatica urogenitalis inferior’un arasında bulunan aralığa denir. Burada m.transversus perinei profundus, m. Sphincter urethrae, urethranın pars membranacea’sı, gl. Bulbourethrealis, Gl. Vestibularis majör ve damarlar bulunur.

2. Aşağıdaki sinirlerden hangisi foramen ischiadicum minus’tan geçer?
A) N. ischiadicus
B) N. gluteus inferior
C) N. pudendus
D) N. gluteus superior
E) N. cutaneus femoris posteriorN. pudendus pelvis forameni ischidaicum majus'dan geçerek terkeder ve hemen kıvrılarak foramen ischiadicum minus'tan geçip perineum'a girer.


[LEFT]3. Ayağın plantar yüzünde duyu kaybı olan bir hastada, aşağıdaki sinirlerin hangisinde zedelenme olduğu düşünülmelidir?
A) N. femoralis
B) N. peroneus superficialis
C) N. peroneus profundus
D) N. tibialis
E) N. obturatorius

N.tibialis, malleolus medialis’in arkasından geçtikten sonra ayağın plantar yüzünün duyusunu taşıyan
dallarına ayrılır.
Bu nedenle ayağının plantar yüzünde duyu kaybı meydana gelen bir kişide n.tibialis zedelenmesi olduğu düşünülmelidir.


[LEFT]4. Vena jugularis externa aşağıdakilerin hangisinde verilen venlerin birleşmesiyle oluşur?
A) V. facialis – V. jugularis anterior
B) V. retromandibularis – V. auricularis posterior
C) V. maxillaris – V. temporalis superficialis
D) V. thyroidea superior – V. lingualis – V. facialis
E) V. occipitalis – V. auricularis posterior

V. jugularis externa; v. retromandibularis‛in arka dalı ile v. auricularis posterior‛un m. scm‛nin yüzeyelinde birleşmesi ile oluşur ve v. subclavia‛ya dökülür.


[LEFT]5. Aşağıdaki bağlardan hangisi uyluğun iç rotasyonunu engeller?
A) Ligamentum iliofemorale
B) Ligamentum ischiofemorale
C) Ligamentum pubofemorale
D) Ligamentum capitis femoris
E) Ligamentum transversum acetabuli

Uyluğun rotasyonuna sınırlandıran ligament, lig.ischiofemorale’dir.
Lig. iliofemorale ise uyluğun ektensiyonunu ve dış rotasyonunu sınırlar.

6. Aşağıdaki kemiklerden hangisi pterionun oluşumuna katılmaz?
A) Os sphenoidale
B) Os temporale
C) Os parietale
D) Os zygomaticum
E) Os frontalePterion, neurocranium’daki os sphenoidale, os frontale, os parietale ve os temporale’nin beraberce eklem yaptıkları nirengi noktasıdır. Benzer nokta arka taraftaki asterion olup temporale , parietale ve occipitale tarafından oluşturulur.7. Aşağıdaki yapılardan hangisinin ışığı kırma gücü en fazladır?
A) Lens
B) Kornea
C) İris
D) Corpus vitreum
E) Humor aquosusIşığı en faza kıran, cornea’dır. Lens ise özellikle akomodasyonda rol oynar.

[/LEFT]
[/LEFT]
[/LEFT] En iyi tavsiyeler
 

Silkroad server, Silkroad pvp serverlar Tanıtımları


Silkroad pvp server Online Silkroad oyununda private server tanıtımları Silkroad server pvp serverleri: Pvp serverlar oyna. En kaliteli ve en yeni metin2 serverler
tanıtımları.

Re: Anatomi TUS Sınavı Soruları Açıklamalı (Resimli) 2009 Ey

En iyiler, Rehber
8. Mezensefalonda colliculus superior seviyesinden geçen transvers bir kesitte aşağıdaki nükleuslardan hangisi görülür?

A) Nucleus gracilis
B) Nucleus salivatorius inferior
C) Nucleus nervi abducentis
D) Nucleus olivaris superior
E) Nucleus ruberA, B, C, şıkları bulbus’ta, D, şıkkı pons’ta bulunur. Nucleus ruber ; red nucleus olarak da bilinir. En iyi tavsiyeler


» Ads
  • pvp serverler
  • En iyi metin2, knight, silkroad ve diğer oyunların pvp serverlar wslik editsiz editli pvp serverler oyunları için yukarıdaki sitemizden bilgilenebilirsiniz.
  • En iyiler ilan ver