Durumum forum
Durumum soru sor Durumum yeni sorular
Kullanıcı Adı-Soyadı: Parola:
 

PELVIS ve Pelvis ÇApları

PELVIS ve Pelvis ÇApları

En iyiler, Rehber
Yanlarda ve önde iki os coxa, arkada sacrum ve os coccygis’in birleşmesi ile meydana gelir.
• Linea terminalis; arkada S1 vertebradaki promontorium’dan başlayıp, yanlarda ilium’lardaki linea
arcuata’dan ve pubis’lerdeki pecten ossis pubis ile crista pubica’lardan geçip, önde symphysis pubica
üzerinde birleşen hayali bir çizgidir. Linea terminalis’in üstünde kalan pelvis bölümüne pelvis major, altında
kalana ise pelvis minor denir. Linea terminalis aynı zamanda, pelvis minor’un üst girişinin de (apertura pelvis
superior) sınırını yapar.
Pelvis major (yalancı pelvis); arkada beşinci lumbal vertebra ve basis ossis sacri, yanlarda fossa iliaca’lar ve
önde de karın ön duvarının alt bölümüyle sınırlanır. Pelvis major’da; caecum, ileum ve colon sigmoideum bulunur.
Pelvis minor (gerçek pelvis); arkada sacrum ve os coccygis, önde ve yanlarda da ischium ve pubis’le sınırlanır.
Mesane, rektum, üreter’lerin son bölümleri ve iç genital organları içerir.

PELVIS ÇAPLARI
Apertura pelvis superior (pelvis girişi) ile ilgili mesafeler
• Conjugata anatomica (diameter anteroposterius); promontorium ile symphysis pubica’nın üst kenarı
arasındaki mesafedir (12 cm).
• Conjugata vera (obstetrica); promontorium ile symphysis pubica’nın arka yüzünün orta noktası arasındaki
mesafedir. Apertura pelvis superior ile ilgili en dar mesafedir (11 cm). Doğumda önemlidir.
gonalis; promontorium ile symphysis pubica’nın alt kenarı edir. Vaginal tuşe ile ölçülebilen
tek mesafedir (12.5 cm).

FEMUR (OS FEMORIS)
• Trochanter minor; medialdekibu çıkıntıda m. iliopsoas (uyluğun en kuvvetli fleksör kası) sonlanır.
• Trochanter major, lateralde ve daha büyük olan bu çıkıntıya, uyluğun dış rotator kasları tutunur. İç
yüzündeki fossa trochanterica’ya, m. obturatorius externus insersiyo yapar.
PATELLA
• İskeletteki en büyük susamsı (sesamoid) kemiktir. M. quadriceps femoris’in tendonunun (lig. patellae)
içindedir.
TIBIA
• Tuberositas tibiae; lig. patellae (m. quadriceps femoris’in tendonu) tutunur.
• Tibia’nın alt ucunun iç tarafından aşağı doğru uzanan kalın çıkıntıya malleolus medialis denir. A. tibialis
posterior’un pulsasyonu, malleolus medialis’in arkasında alınır. Bu çıkıntının arka yüzü üzerindeki sulcus
malleolaris’ten, m. tibialis posterior’un tendonu geçer.
FIBULA
• Kemik grefti olarak kullanılan fibula’nın ana fonksiyonu, kaslar için tutunma yeri sağlamaktır. Direk olarak
vücut ağırlığının taşınmasında fonksiyonu yoktur.
• Femur’la eklem yapmaz.
• Proksimal kırıklarında (caput, collum), n. fibularis communis yaralanabilir.
En iyi tavsiyeler
 

Silkroad server, Silkroad pvp serverlar Tanıtımları


Silkroad pvp server Online Silkroad oyununda private server tanıtımları Silkroad server pvp serverleri: Pvp serverlar oyna. En kaliteli ve en yeni metin2 serverler
tanıtımları.» Ads
  • pvp serverler
  • En iyi metin2, knight, silkroad ve diğer oyunların pvp serverlar wslik editsiz editli pvp serverler oyunları için yukarıdaki sitemizden bilgilenebilirsiniz.
  • En iyiler ilan ver