Durumum forum
Durumum soru sor Durumum yeni sorular
Kullanıcı Adı-Soyadı: Parola:
 

Lokman Hekim Kimdir

Lokman Hekim Kimdir

En iyiler, Rehber
Lokman Hekim Kimdir? - Lokman Hekimin Hayatı

Hz. Lokman'ın şahsiyetine ve doğum yerine dair, tarihlerde kesin bir bilgi yoktur. Bir rivayete göre, babasının ismi Baura'dir. Baura ise, Hz. Eyyüb'ün (a.s.) kız kardeşinin veya teyzesinin oğludur. Beni İsrail arasında kadı olarak bulunduğu veya Habeşli bir zenci dülger olduğu gibi, çeşitli rivayetler de vardır. Vâkidî, Lokman'ın İsrâiloğulları kadısı, Eyle ve Medyen taraflarında yaşayan, Eyle'de ölen bir kimse olduğunu zikreder.


Hz. Lokman'ın aslen nereli olduğu hakkında da farklı rivayetler vardır. Bazıları, onun Habeş asıllı olduğunu, bazıları Nubyalı, bazıları da Mısır Sudanı'ndan olduğunu söylerler. Her halükarda onun esmer, kalın dudaklı, ayakları yarık ve sonradan hürriyetine kavuşmuş bir köle olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır.


Hz. Lokman'ın geçimini temin etmek için ne iş yaptığı hakkında da söz birliği yoktur. Onun yaptığı işler arasında, kadılık, terzilik, çobanlık, marangozluk, halı kilim vs. dokuyuculuğu ve tamirciliği gibi meslekler sayılır. Bundan başka onun efendisine dağdan odun temin eden bir köle olduğu, başka bir kaynakta da ticaretle meşgul olduğu da söylenmiştir.
Kuran'da ise, Hz. Lokman'ın ne zaman ve nerede yaşadığı, nerede öldüğü, hangi milletten olduğu, ne ile meşgul olduğu gibi konular üzerinde durulmaz. Çünkü, öyle anlaşılıyor ki Yüce Allah'ın indinde bizlere yarayacak asıl bilgiler bunlar değil; onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğu ve hayatına yön veren değerlerin neler olduğudur.


Rivayetlere göre Hz. Lokman, Arabistan'ın Umman tarafında yaşadı. Hz. Dâvud'la görüşüp ondan ilim öğrendi. Hz. Dâvud'a peygamberlik bildirilmeden önce, müftü olan Lokman Hekim, Hz. Dâvud'a peygamberlik bildirildikten sonra fetvâ vermeyi bıraktı. Hz. Dâvud'a ümmet oldu. Kendisine hikmet verildi.


Lokman Hekim, tabiplerin pîridir. Hikmetli sözleri ve oğluna verdiği nasîhatler meşhurdur. Kurân-ı Kerîm'de meâlen; «Bir vakit Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: Yavrum! Allah'a ortak koşma, çünkü şirk, çok büyük zulümdür.» (Lokman Sûresi, ayet: 3) buyrulmaktadır.


Lokman hakkında hadislerde de bazı bilgiler bulunmaktadır. En'âm Suresi'nin 82. ayetinin nüzulünde sahabeler: «Ey Allah'ın Resulü! Bizim hangimiz nefsine zulmetmez ki...?»«Bu ayetteki zulüm sizin sandığınız gibi değildir. O zulüm, şirk demektir. Lokman'ın oğluna nasihat ederken, yavrum, Allah'a şirk koşma. Zira şirk en büyük zulümdür dediğini işitmediniz mi?» cevabını vermiştir. dediklerinde, Peygamberimiz;


Lokman, söyle derdi: «Yavrum, ilmi âlimlere karşı böbürlenmek, sefihlerle münazarada bulunmak ve meclislerde gösteriş yapmak için öğrenme!»


Bu anlatım ve devamı başka bir rivayette söyle yer almaktadır: «...Ginâ göstererek ve cehalete düşerek ilmi terk etme! Yavrum, meclisleri ihmal etme! Allah'ı anan bir topluluk gördüğünde onlarla otur. Eğer âlimsen ilmin işine yarar; cahilsen onlar sana öğretirler. Umulur ki Allah onlara rahmetini lütfeder, onlarla beraber sana da ulaşır. Allah'ı anmayan bir topluluk gördüğünde onlarla oturma. Eğer âlimsen ilminin sana bir yararı olmaz; cahilsen onlar seni saptırırlar. Allah onları azabına duçar kılar, sana da onlarla beraber isabet eder.»


Yine bir hadis-i şerifte ilim-hikmet hakkında söyle denilmektedir: «Hakîm Lokman oğluna şu tavsiyede bulunmuştur. Yavrum âlimlerin yanında otur ve dizlerinle onlara çok yaklaş. Çünkü Allah, gökten indirdiği yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi, kalpleri hikmet nûruyla diriltir.»
Lokman hakkında başka bir hadis de şöyledir: «Hakim Lokman, söyle derdi: şüphesiz Allah bir şeyi emânet aldığı zaman onu korur.»


Lokman Hekim'e; «Sen, bu hâle nasıl geldin?» dediklerinde; «Doğru sözlü olmak, emâneti yerine getirmek, lüzumsuz söz ve işi terk etmekle.» cevâbını verdi. İnsanlar ondan nasîhat istediler, o da şöyle nasîhat etti:

«Öncekilerin ve sonrakilerin ilimleriyle amel edilebilmesi için sekiz şeye dikkat etmek herkese lâzımdır. Dört zamanda dört şeyi korumak gerekir; Namazda gönlü, halk arasında dili, yiyip içmede boğazı, bir kimsenin evine girince de gözü korumaktır. İki şeyi hâtırdan hiçbir zaman çıkarmamalıdır. Bunlar; Allah-u teâlânın büyüklüğü ve ölümdür. İki şeyi de tamâmen unutmaya çalışmalıdır. Bunlar da; bir kimseye yapılan iyilik ile dost ve yakınlardan görülen kötülüktür.» En iyi tavsiyeler
 

Silkroad server, Silkroad pvp serverlar Tanıtımları


Silkroad pvp server Online Silkroad oyununda private server tanıtımları Silkroad server pvp serverleri: Pvp serverlar oyna. En kaliteli ve en yeni metin2 serverler
tanıtımları.

Hz. Lokman Hekim’in nasihatları

En iyiler, Rehber
Lokman Hekim ismini duymayanımız ve adını defalarca anmayanımız yoktur. Böylesine âşina olduğumuz Lokman Hekim kimdir, niçin belleğimizde bu derece yer etmiştir?

Bu sorunun cevabını bilmemizde fayda mülâhaza ettiğim için bu meseleyi konu edindim. Evet, kimdir Lokman Hekim?

Lokman Hekim, Hz. Eyyub Aleyhisselâm’ın kızkardeşinin veya teyzesinin oğlu Azer soyundan gelen Baura oğlu bilge bir zattır. Kur’ân-ı Kerîm’in 31’inci sûresinde bu zattan bahsedilmiş olup adı da bu sureye isim olarak verilmiştir. Lokman sûresinde Allah tarafından Hz. Lokman’a hikmet verildiği beyan edildikten sonra, oğluna verdiği nasihatları/öğütleri sıralanmıştır.

Hz. Lokman’a verildiği bildirilen “hikmet”, söz, hüküm ve kararda isâbet etmek anlamına gelir. Demek ki, “hikmet”te hem ilim ve hem de uygulamada mükemmellik/isabet söz konusudur.

Lokman Hekim, halk arasında hastalarına şifa dağıtan ünlü bir halk doktoru olarak bu ad ile dillere destan olmuştur. Oysa o, hayatın her alanına giren, her konuda halkın hizmetine koşan, problemlere isabetli çözümler bulan, ihlâslı öğütlerde bulunan, yaptıklarını insanlardan bir karşılık beklemeden yapan bir övülmüş kişidir. Kur’ân âyetleriyle hayırlı yadedildiğine göre, “hikmet”inin şükür vesilesi olduğu anlaşılmaktadır.

Lokman Hekim’in nasıl bir şahsiyete sahip olduğunu ve hayatına yön veren prensiplerin neler olduğunu Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen ve bizzat kendi oğluna verdiği nasihatlerden/öğütlerden anlıyoruz.

Şimdi Hz. Lokman Hekim’in oğluna nasihatlarını ve vecizelerinden bir bölümünü zikredelim:

“Yavrum! • Allah’a ortak koşma. Çünkü Allah’a ortak koşmak, büyük bir zulümdür.” (Lokman sûresi, âyet: 13) • “Yaptığın şey bir hardal tanesi ağırlığı kadar olsa, bir kayanın içinde veya göklerde ya da yerin içinde gizlenmiş bulunsa da, Allah mutlaka onu meydana çıkarır. Şüphesiz ki, Allah, her şeyin inceliğini, gizli tarafını bilir; her şeyden haberdardır. • Namazını dosdoğru kıl. • İyiliği emret, kötülüğe mâni ol. • Başına gelene sabret. Çünkü bunlar üzerinde titizlikle durulması gereken şeylerdir. • İnsanlardan ilgini kesme. • Böbürlenerek yürüme. Allah, büyüklük taslayanları ve övünenleri sevmez. • Yürüyüşünde tabii ol. • Sesini kıs. Bilesin ki, seslerin en çirkini eşeklerin sesidir.” (Lokman sûresi, âyet: 16-19)

Lokman Hekim’in bu ve bunlara benzer dilden dile dolaşan hikmetli sözleri/vecizeleri, ahlâkî öğütleri ve tıbbi tavsiyeleri günümüzde hâlâ insanların önünü aydınlatmaktadır. Lokman Hekim der ki: • Yeryüzü halkı arasında âlim, maden içindeki altın gibidir. • Sırrını gizleyen muradına erer. • Tecrübenin çokluğu, aklı geliştirir ve olgunlaştırır. • Fesatlık, malın çoğunu yok eder. • Tembel, uykusu çok, Allah’tan uzaklaşmış ve fakirliğe mirasçı olan kimsedir. • Evden evvel komşu, yoldan önce de arkadaş edin. • Öfkenin evveli delilik, sonu pişmanlıktır. • Edebî olmayan şahıs, ruhu olmayan ceset gibidir. • Kişi hangi şeyi ziyade severse onu çok zikreder. • Tevazu şerefi artırır. • Amelsiz âlim yağmursuz bulut gibidir. • Cömert olmayan zengin meyvasız ağaç gibidir. • Sabırsız fakir, yağsız kandil gibidir. • Hayasız kadın tuzsuz yemek gibidir. • Beş huy bize ahmağın kim olduğunu bildirir:

1- Sebepsiz yere öfkelenen,

2- Faydasız söz söyleyen,

3- Herkese güvenen,

4- Lüzumsuz sorular soran,

5- Dostunu düşmanından ayıramaz olan.

Lokman Hekim’in hikmetlerinden de bir ikisini aktaralım. Anlatırlar ki:

• Lokman Hekim’e sormuşlar: “- İnsanların en kötüsü hangisidir.”

Lokman Hekim: “-İnsanların kendisini görmesine aldırış etmeyerek, kötülük yapmaya devam edendir” diye cevap vermiş.
• Lokman Hekim’e: “- Hastaya ne yedirelim?” demişler. O da: “- Acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin...” cevabını vermiş. En iyi tavsiyeler


» Ads
  • pvp serverler
  • En iyi metin2, knight, silkroad ve diğer oyunların pvp serverlar wslik editsiz editli pvp serverler oyunları için yukarıdaki sitemizden bilgilenebilirsiniz.
  • En iyiler ilan ver