Durumum forum
Durumum soru sor Durumum yeni sorular
Kullanıcı Adı-Soyadı: Parola:
 

Türkiye’de En Çok Bulunan Madenler

Türkiye’de En Çok Bulunan Madenler

En iyiler, Rehber
Sanayi sektörüne hammadde sağlayan madencilik sektörü bu yönüyle ülkemizin temel taşı olan sektörlerinden biri. Çeşitlilik ve rezerv açısından oldukça zengin maden yataklarına sahip olan Türkiye, birçok madende dünyanın en büyük rezervlerine sahip. Dünya maden sektöründe rekabet gücümüzün yüksek olduğu en önemli madenlerimiz bor, toryum, linyit, mermer, manyezit, nadir toprak elementleri, zeolit, trona, barit, feldispat ve sodyum sülfat.
Endüstriyel minerallerde dünya rezervlerinin yüzde 2,5’i, dünya bor mineralleri rezervlerinin yüzde 62’si, bentonit rezervlerinin yüzde 20’si ve perlit rezervlerinin de yarısından çoğu Türkiye’de yer alıyor.
Türkiye’de petrol ve kömür dışında 4.400 maden yatağı bulunuyor. Bu kaynaklardan elde edilen madenler sanayi sektöründe ham madde olarak kullanılıyor, üretim fazlası ihraç ediliyor.
Bugün, Türk madencilik sektöründe 53 farklı maden ve mineralin üretimi yapılıyor. Madenler, ’’endüstriyel ham maddeler’’, ’’metalik madenler’’ ve ’’endüstriyel ham maddeler’’ olarak gruplandırılıyor.
Türkiye’de madenciliğin yüzde 85’i kamu sektörü, yüzde 15’i özel sektör tarafından yapılıyor. Başlıca üreticiler Eti Holding, Türkiye Taş Kömürü İşletmesi (TKİ), Karadeniz Bakır İşletmeleri (KBİ), Türkiye Demir Çelik İşletmesi (TDÇİ), Tekel, Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) ve özel sektör. Üretimde; kamu sektörü mineral yakıtlar ve metalik cevher üretiminde ağırlıklıyken, özel sektör endüstriyel ham madde üretiminde yoğunlaşıyor.
Bor Mineralleri
Çok geniş kullanım alanına sahip olan bor mineralleri ve kimyasallarının kullanıldığı sanayi dalları cam ve seramik sanayi, temizleme ve beyazlatma sanayi, yanmayı önleyici madde yapımı, tarım, metalurji ve nükleer uygulamalar olarak sayılabilir.
Türkiye dünya bor rezervlerinin üçte ikisine sahip. Bor minerallerinin görünür rezervi 640 milyon ton, muhtemel rezervi ise 870 milyon tonun üzerinde. En büyük tinkal yatakları Eskişehir’in Kırka bölgesinde yer alıyor. Kolemanit cevheri Kütahya-Emet, Balıkesir-Bigadiç ve Bursa-Kestelek bölgelerinde yer alıyor.
Türkiye bor minerali üretiminde ABD’den sonra dünyada 2’inci büyük üretici. Türkiye’de üretilen bor minerallerinin yüzde 10’u doğrudan mineral olarak kullanılırken, geriye kalan kısmı bor türevlerinin üretimi için kullanılıyor.
Türkiye, bor minerali ihracatında ham maddenin yanı sıra asitborik, susuz boraks, boraks pentahidrat, boraks dekahidrat ve sodyum perborat gibi rafine ürünler ihraç ediyor. Bor tuzlarının Türkiye’deki tek üreticisi ve ihracatçısı Eti Holding. Etibank’ın ham bor üretimi B2O3 bazında 450.000 ton/yıl civarında. Bu üretimin yaklaşık yüzde 50’si kolemanit, yüzde 20’si üleksit ve yüzde 30’u tinkal konsantresi olarak gerçekleştiriliyor. Üretimin bir kısmı Kırka ve Bandırma’da kurulu bor türevleri tesislerinde pentahidrat, dekahidrat, borik asit ve sodyum perborata dönüştürülüyor. 2000 yılı bor ve türevlerine ait üretim incelendiğinde üretimin yüzde 51’inin ham bor, yüzde 35’nin ise rafine bora ait olduğu görülüyor.
Tabii boratlar ihracatı 2001’de bir önceki yıla göre yüzde 16 azalma göstererek 96 milyon dolar olarak gerçekleşti. ABD, İtalya, İspanya, Hollanda, Japonya ve Çin önemli alıcı ülkeler olarak dikkat çekiyor.
Kromit
Metalik cevherler grubunda yer alan krom, özellikle metalurji, kimya, refrakter ve döküm sanayilerinin ana ham maddesi. Dünya kromit madenciliğinde yüzde 6’lık üretim payı ile dikkati çeken Türkiye 25 milyon tonluk rezerve sahip. Türkiye’nin halen 2 milyon ton/yıl tüvenan krom cevheri ile 160.000 ton/yıl ferrokrom üretim kapasitesi mevcut. Üretim ve ihracatta en önemli ürün ferrokrom.
En önemli yataklar Elazığ–Guleman, Erzincan-Kopdağ, Köyceğiz-Fethiye, Muğla, Eskişehir, Karsantı-Pozantı- Adana, Harmancık, Orhaneli-Bursa ve Pınarbaşı-Kayseri’ de bulunuyor.
Manyezit
Özellikle ısıya dayanıklı refrakter malzeme yapımında kullanılan manyezit, Türkiye’nin dünya maden sektöründe rekabet edebileceği madenlerden biri. Dünyadaki önemli rezervlerden birine sahip olan Türkiye’nin manyezit rezervi 168,4 milyon ton. Bu rezervin büyük bölümü Kütahya-Eskişehir üçgeninde yoğunlaşıyor. Bunun yanı sıra Erzincan ve Çanakkale’de de mevcut yataklar bulunuyor.
Türkiye’de en önemli manyezit üreticisi Kümaş Kütahya Manyezit İşletmesi. Çitosan Konya Krom Manyezit Tuğla Sanayi’de diğer önemli üreticilerden biri. İhraç edilen manyezit ürünleri arasında tabii magnezyum karbonat ve ateşe dayanıklı tuğla en büyük paya sahip.
Bakır
Endüstride yaygın olarak kullanılan bakırın başlıca kullanım alanları, elektrik-elektronik, inşaat, ulaşım, kimya, kuyumculuk ve boya sektörleri. Türkiye’nin görünür bakır rezervi 3,7 milyon ton metal bakır, toplam rezerv miktarı ise 15,8 milyon ton. Türkiye bakır rezervi bakımından 3 önemli bölgeye sahip: Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Trakya.
Bugün Türkiye’nin bakır cevheri üretiminin büyük bir çoğunluğu özel sektör tarafından gerçekleştiriliyor. En önemli üretici aynı zamanda “blister” bakırın tek üreticisi olan Karadeniz Bakır İşletmeleri. Çayeli Bakır İşletmesi, Etibank Küre Bakırlı Pirit İşletmeleri de bakır üretimi yapan diğer önemli işletmeler.
Çinko
Çinko, kullanım açısından demir dışı metaller içerisinde alüminyum ve bakırdan sonra gelen en önemli üç metalden biri. En çok galvanizlemede kullanılmakla birlikte, pirinç alaşımı ile döküm kalıpları yapımı, çinko oksit yağlı boya ve lastik üretimi kullanıldığı diğer alanlar.
Türkiye’nin çinko rezervi yaklaşık 2,7 milyon ton. Türkiye’nin dünya çinko rezervindeki payı yüzde 2,07 olmasına karşın, cevher üretimi ancak yüzde 0,28 civarında. Oksitli cevher yatakları Orta Toroslarda Zamantı (Kayseri-Niğde-Adana) bölgesinde yer alıyor. Ayrıca Konya, Malatya, Bingöl ve Bitlis’te küçük rezervler bulunuyor.
Türkiye yılda yaklaşık 40.000 ton çinko metali üretme kapasitesine sahip. Bu üretimin yarısı iç piyasada tüketiliyor, kalanı ise ihraç ediliyor. İhracat, üretimdeki artışa parelel olarak artış gösteriyor. Türkiye’deki en önemli çinko üreticisi ise Çayeli Bakır İşletmeleri.
Feldispat
Feldispat cam sanayi, seramik sanayi, kaynak elektrodları ve boya sanayinde kullanılan önemli bir endüstriyel hammadde. Türkiye 130 milyon tonluk rezervle dünya toplam rezervleri içinde yüzde 10’luk paya sahip. Önemli feldispat yatakları Manisa, Demirci, Kütahya-Simav, Aydın-Çine ve Muğla-Milas bölgelerinde yer alıyor.
Türkiye’de feldispatın büyük bir kısmı özel sektör tarafından üretiliyor ve yüzde 90’ı ihraç ediliyor. Feldispat ihracatında ihraç edilen en önemli ürün ham feldispatın dışında öğütülmüş feldispat ve yüzdürülerek arıtılmış feldispat.
Mermer ve Diğer Doğal Taşlar
Türkiye’nin görünür, muhtemel, mümkün doğal taş rezerv toplamı 5,2 milyar m3-13,9 milyar ton civarında. Bu rezervin büyük bir bölümü Afyon, Balıkesir, Muğla, Eskişehir, Denizli, Tokat, Çanakkale, Konya, Bilecik, Kırşehir ve Elazığ illerinde bulunuyor. Üretilen mermer çeşitleri arasında Afyon Beyazı, Bilecik Pembe, Marmara Beyazı, M.Kemalpasa Beyazı, Karacabey Siyah, Elazığ Vişne, Denizli Traverten ve Trakya Graniti örnek verilebilir.
Türkiye’de mermer üretiminde faaliyet gösteren 20 civarında entegre tesis, orta büyüklükte 40 işletme ve 1500 civarında irili ufaklı atölye yılda 1,2 milyon ton mermer işletiyor.
Mermer, blok veya kesilmiş-parlatılmış olarak ihraç ediliyor. İhracat değerlerinde katma değeri en yüksek ürün işlenmiş ürünlere ait. Sektörün ihracat potansiyeli, yatırımlara paralel olarak hızla gelişiyor. Özellikle işlenmiş mermer ihracatı sürekli artış içinde.
Pomza
Türkiye, pomza rezervleri açısından önemli bir potansiyele sahip. Araştırma yapılmış alanlarda yaklaşık 3 milyar m3’lük pomza rezervi olduğu tahmin ediliyor. Rezervler İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşıyor. Mevcut yataklar Orta Anadolu’da, özellikle Ürgüp Avanos ve Kayseri’nin Talas-Tamarza-Develi bölgesinde yoğunlaşıyor. Ayrıca Doğu Anadolu bölgesinde Bitlis, Van, Ağrı, Kars, Ankara, Isparta ve Muğla illerinde bulunuyor.
Barit
Türkiye dünya toplam barit rezervinin yüzde 2,1’ine sahip. Bu rezervler dövülmüş, ufalanmış veya ham, iyi kalitede barit içeriyor. Barit yatakları Konya, Maraş, Muş, Antalya ve Kütahya’da yer alıyor.En önemli barit tüketicilerinin yakınında yer alan Türkiye, ihracat için iyi imkanlara sahip.
Bentonit ve Kaolin
Türkiye’de bilinen bentonit yatakları Edirne-Enez, Çankırı, Tokat-Reşadiye, Ankara-Kalecik ve Giresun-Tirebolu’da bulunuyor. Türkiye’de dövülmüş bentonit üretimi düzenli olarak artıyor. Başlıca kaolinit grubu kil minerallerinden oluşan bir kayaç olan kaolin özellikle seramik, kauçuk, çimento ve kozmetik sanayinde genellikle dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılıyor.
Türkiye’deki kaolin rezervleri Marmara Bölgesi’nde Balıkesir ilinde, Nevşehir, Bolu Niğde, Çanakkale, Eskişehir ve Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alıyor.
Selestit (Stronsiyum Sülfat)
Türkiye’nin bilinen ekonomik yatakları Sivas’ın Akkaya köyünde bulunuyor. Görünür rezerv 600.000 ton ve toplam potansiyel rezerv 2 milyon tonun üzerinde. Türkiye selestit ihracatı, dünya selestit ihracatının büyük bir bölümünü oluşturuyor.Türkiye’de ki en önemli üretici Barit Maden ve üretimin tamamını ihraç ediyor.
Perlit
Dünyadaki perlit rezervlerinin yarısından çoğu Türkiye’de bulunuyor. En önemli perilt yatakları; Cumaovası, Manisa, Biga, Soma, İzmir-Dikili, Konya ve Erzincan- Mollaköy’de.
Diğer Önemli Maden ve Mineraller
Türkiye zengin endüstriyel madenlere sahip. Ticari olarak üretilen diğer maden ve mineraller; refrakter ve seramik killeri, alçı, sepiyolit, diatomit, zeolit, kükürt, kurşun, gümüş, antimon, alüminyum cevheri, alçıtaşı, fosfat, tuz, sodyumsülfat, kuvars, endüstriyel kum, dolomit, talk, wollastonit, kıyanit, kalsit, zımpara taşı ve kalsiyum florit. En iyi tavsiyeler
 

Silkroad server, Silkroad pvp serverlar Tanıtımları


Silkroad pvp server Online Silkroad oyununda private server tanıtımları Silkroad server pvp serverleri: Pvp serverlar oyna. En kaliteli ve en yeni metin2 serverler
tanıtımları.

» Ads
  • pvp serverler
  • En iyi metin2, knight, silkroad ve diğer oyunların pvp serverlar wslik editsiz editli pvp serverler oyunları için yukarıdaki sitemizden bilgilenebilirsiniz.
  • En iyiler ilan ver